”Jag påstår att de som klagar på regeringens planer att höja priset antingen har alkoholproblem av varierande grad eller är helt oförstående inför alkoholproblematiken. Ett stort samhällsskadligt nöje ska också vara ett dyrt nöje.”

Så mycket mer svenskt än så här blir det inte. Skatten är universalmedlet med vilket allt som ”vi” (det vill säga vissa intoleranta jävlar) ogillar ska besegras. Jag har aldrig och kommer heller aldrig att förstå detta förvridna tänkande. Det är förmynderi och moralism förklädd till något slags omtanke om andra människors väl och ve. Ordet ”solidaritet” används ofta för att förstärka denna illusion.

Alkohol orsakar en massa problem, sägs det. Jag skulle vilja säga att människor orsakar problemen. Vissa efter att de har supit sig fulla. I stället för att erkänna att människor själva har ansvar för sina handlingar, skylls allt på alkoholen. Visst gör vi alla många dumma saker på fyllan. Men betyder det att vårt ansvar minskar i takt med berusningen? Det gör det inte. Det finns således ingen anledning att 90 procent av befolkningen ska behandlas som småbarn av stat och myndigheter bara för att en minoritet har problem att ta ansvar när de dricker.

Alternativet till detta förmynderisystem är mer av tertiär prevention, det vill säga insatser mot dem som de facto har problem med sitt drickande. Låt oss övriga vara i fred, tack.

Riktig reklam.