Sveriges riksdag har beslutit att utöka förbudet mot barnpornografi genom att gå Kristdemokraterna till mötes och även införa ett tittförbud. Det ska inte bara vara förbjudet att ladda ned, inneha och sprida barnporr utan även att titta på den. Det betyder att du gör dig skyldig till ett brott om du är inne på en barnporrsida utan att ladda ned något material. Men vem ska bevisa det?

Detta är en politiskt korrekt och fullständigt principlös skitlag mot vilken det finns tre huvudsakliga invändningar. Det blir förbjudet att titta på något. Vem skadas av att du vilar dina ögon på någonting? Det är den första frågan. Den andra är hur denna lag ska efterlevas i praktiken. I dag åker personer som innehar barnpornografi vanligen fast när polisen gör raider, större insatser tillsammans med andra länder. Vi lämnar alltid bevis efter oss på nätet. Vissa som köper materialet med sina kreditkort exponerar sig givetvis maximalt. Men den som bara surfar anonymt och inte laddar ned något, då? Låt säga att polisen spårar IP-adressen. Vem ska bevisa vem i ett familjehushåll som varit inne på en olaglig sida?

Det ska dessutom tilläggas att polisen i Sverige, i samarbete med bredbandsoperatörerna, spärrar sajter som tros innehålla barnporr. Filtret har uppmärksammats eftersom det visat sig innehålla så många andra sajter som inte har något med barnporr att göra. Säkerligen har dock en del sajter spärrats korrekt. Frågan är vad tittförbudet betyder för den som redan tidigare kunde kringgå filtret.

En slutlig reflektion är att detta banar väg för framtida krafttag även mot vuxenpornografin. Ja, jag är fullt medveten om skillnaden mellan barnpornografi (som egentligen inte borde kallas pornografi över huvud taget utan dokumenterade övergrepp) och vuxenpornografi mellan samtyckande myndiga individer. Men tro inte att alla politiker begriper detta. I det radikalfeministiska Sverige finns nämligen gott om politiker, debattörer och aktivister som inget hellre vill än att bekämpa porren, som vore det 1968, och som säkerligen skulle vilja ha ett svenskt Green Dam installerat på alla persondatorer. Vi bör också vara smärtsamt medvetna om hur barnpornografin har använts i hela världen för att få kontroll över våra förehavanden på Internet. Den har blivit en murbräcka för inskränkningar av informations- och yttrandefriheten. Nu har ytterligare ett steg tagits, ett steg som förbjuder oss att se på något. Hur detta kan komma att användas i andra sammanhang vill jag knappt ens tänka på.

Åter igen har en gräns överträtts. Och knappast någon vågar protestera av rädsla för att betraktas som tillskyndare av barnporr. De är inte dumma, politikerna.