Enligt två undersökningar ökar den negativa inställningen till islam och muslimer i Tyskland. Drygt var tredje av 2 500 tillfrågade kan dessutom tänka sig att slänga ut utlänningar vid hög arbetslöshet.

46 procent stöder demokratin i sin nuvarande form. 18 procent instämmer i att judar ”fortfarande” har ett för stort inflytande. 16 procent kan tänka sig en stark ledare (Führer).

Jag vet inte hur ledande frågorna är i undersökningen. Kanske övertolkar vi resultaten – en slutsats tycks vara att ett slags nyrasism breder ut sig även i de etablerade partierna. Svaren är en aning häpnadsväckande i ett Tyskland som på så många sätt har gjort upp med sitt förflutna – till skillnad från många andra länder som deltog i andra världskriget.

Poppis?