Egentligen skulle det varit talarkväll på torsdag, men på grund av brist på såväl
lokal som talare blir det inte det. Detta ska dock inte behöva hindra oss från att dricka pilsner och annat denna fjärde torsdag i månaden. Därför utlyses härmed ett extra Liberöl!

Plats: Pub Movitz, Tyska brinken 34 i Gala stan.
Tid: 18.00 torsdag 27/1

Observera att vi på allmän begäran börjar redan klockan 18.00 så att den som vill slinka in på en öl direkt efter jobbet inte behöver vänta.

Alla är välkomna!

PS. Tips på lämplig lokal för kommande talarkvällar mottages tacksamt!
Krav: Inom tullarna, avskild lokal där vi inte stör eller blir störda av övriga gäster, alkoholservering samt att innehavaren nöjer sig med att vi drar dit mellan 20 och 50 personer som konsumerar i hans lokal och inte begär någon ersättning utöver detta.