Den så kallade kassettskatten, den privatkopieringsersättning som företagen vill belägga på oss alla, kommer att höjas. Har vi hört den förut? Det är inte fråga om någon nätt höjning heller. Det kan röra sig om så mycket som en 50procentig prishöjning på vissa produkter.

Det finns inget som är så lätt och frestande som att höja en skatt när den väl har införts. Därför bör de aldrig införas.

via HAX