Ungern tog över ordförandeskapet i EU i och med att vi sjöng in det nya året. Det är ett ovälkommet ordförandeland om vi får tro DN:s ledarsida. Tidningen kritiserar Ungerns nya medielag, som riskerar att kraftigt inskränka yttrandefriheten.

Kritiken är befogad, men DN låtsas som om allt är frid och fröjd i övriga EU – eller i övriga världen för den delen. I Sverige åker man i finkan om man uttalar missaktning mot en religiös eller etnisk minoritet. I Tyskland är det förbjudet att förneka Förintelsen. I Turkiet är det olagligt att hävda att det armeniska folkmordet över huvud taget inträffade. Och så vidare. Ungern må vara på väg att i princip avskaffa yttrandefriheten, men DN väljer att inte ens nämna att den de facto är kraftigt beskuren i de flesta om inte alla länder.

Så här ser många på yttrandefrihet. Den anses bara värd att försvara så länge vanligt hyggligt folk, som inte tycker något kontroversiellt om någonting, omfattas av den. Själva definitionen av yttrandefrihet är emellertid att den i lika hög grad omfattar nazisters, rasisters och religiösa tokskallars rätt att sprida allsköns dynga. Bara då har vi verklig yttrandefrihet. Men den friheten ställer nog inte DN:s präktiga ledarredaktion upp på.