Alliansregeringen har varit förfärlig på flera plan. Den saknar ideologisk ryggrad, har fört en fortsatt repressiv kriminalpolitik och till råga på allt byggt ut övervakningsstaten i rekordfart. Men när det gäller skattepolitiken har den ändå en del goodwill att inkassera. Sveriges löntagare har fått behålla mer av sin lön. Skattesänkningarna har gjort skillnad i folks plånböcker och sannolikt starkt bidragit till att Alliansen behållit makten.

Socialdemokraternas kriskommission är klar med sin sammanställning av vad som gick snett i förra valet och hur partiet ska komma tillbaka i svensk politik. Det första kommissionen pratar om är dock det troliga behovet av att höja skatterna i framtiden. Det klingar lite illa eftersom den samtidigt påtalar vikten av att förändra människors bild av partiet.

I mångt och mycket tycks kriskommissionens rekommendation vara att vrida Socialdemokraterna vänsterut. Minskade klyftor (höjda marginalskatter, höjda bidrag), skärpt arbetsrätt (minskad flexibilitet på arbetsmarknaden) och utbyggd offentligfinansierad välfärd (höjda skatter) är alla förslag som lika gärna hade kunnat komma från Vänsterpartiet. Socialdemokraterna lär få mycket svårt att tvätta bort bilden som ett skattehöjande bidragsparti om den följer kriskommissionens råd.