Sverige går mot strömmen i EU, konstaterar Annika Ström Melin i DN (ej online). När större delen av EU-medborgarna varit för unionsmedlemskapet har svenskarna varit negativa. Nu är tendensen den motsatta. Medan motståndet ökar i övriga EU-medlemsstater stärks stödet i Sverige. ”Just nu kan man vara stolt över det”, konstaterar Ström Melin.

Jag förstår inte denna vurm för EU. Svensk media är i stort sett fullkomligt okritisk. Och aldrig får vi veta vad som är så bra med det svenska EU-medlemskapet, vad det har gett Sverige rent konkret. Det måste ju finnas någon anledning till att svenska ledarredaktioner och journalister håller EU-samarbetet så högt och snäser av varje form av EU-kritik. Eller så behövs inga skäl. Kanske tänker EU-vännerna inte ens i de banorna?