Marit Paulsen, Cecilia Wikström och Olle Schmidt i ständigt EU-heilande Folkpartiet vill ha en så kallad EU-skatt. En tänkbar lösning är att låta en del av momsen gå direkt till EU. Mer makt till EU, således.

Det var ju oväntat. Motivet tycks vara att EU ska göra fler bra saker i stället för dåliga saker. Och det kan man ju tycka. Saken är bara den att sedan Sverige blev medlem i EU har utvecklingen varit att unionen ständigt ägnat sig åt att stärka makten på medlemsländernas, på din och min, bekostnad. Det är endast ett enfaldigt drömmande att tro att denna utveckling som genom ett trollslag ska vändas när hela unionen pressar på för att den ska fortsätta.

Saken är förstås också att vi redan i praktiken, blott genom vårt medlemskap i denna pengaslukande union, betalar en EU-skatt. Varje år betalar Sverige runt 30 miljarder svenska kronor till EU. Det kan jämföras med budgeten för hela det svenska försvaret på runt 40 miljarder.

Det är dags att börja lösgöra sig från detta politiska elitprojekt. Sverige tjänar inget på det, svenska folket tjänar inget på det. Den politiska klassen och alla som vill bygga ut politiken på medborgarnas bekostnad tjänar på det. Dit hör också, har vi kommit att förstå, Folkpartiet.

Johan Ingerö säger det bra.