Trots att all ideologi i raketfart har kastats överbord av Fredrik Reinfeldts nya moderater finns det en viktig skiljepunkt kvar mellan borgerligheten och socialdemokratin: synen på skatterna.

Ett femte jobbskatteavdrag ska genomföras och Reinfeldt har konstaterat att han gärna ser ett sjätte jobbskatteavdrag i framtiden. Det är kort sagt rätt att människor får större marginaler i sin ekonomi när de arbetar. Att sänka skatten är därmed alltid rätt (även om det femte jobbskatteavdraget blir väldigt marginellt och knappast lär påverka särskilt mycket). Detta enkla konstaterande väcker mycket ont blod inom vänstern.

Ju mer skatterna sänks, desto svårare blir det för Socialdemokraterna att komma tillbaka och vinna val med en högskattepolitik. De tvingas anpassa sig. Lägre skatter förändrar nämligen människors syn på den egna arbetsinsatsen. I takt med att hushållsekonomin stärks inser vanliga arbetstagare att de faktiskt kan klara sig väldigt bra utan samhällets stöd. Politikens makt över vår privatekonomi minskar och med detta faller också stora delar av vänsterns samhällssyn, nämligen att människorna ska vara beroende av politiken och rösta för ”trygghet”.

Lars Ohly har kallat skattesänkningar för att ”strö ut pengar” och att slösa bort skattemedel, som vore han omedveten om varifrån pengarna ursprungligen kommer. Han är inte ensam. Socialdemokratiska Länstidningen tror att människor kommer att arbeta mindre om de får mer pengar över efter skatt. Forskning som indikerar att högre skatt på arbete (och högre marginalskatter) skulle få människor att arbeta mer vore onekligen intressant att ta del av…

(Tipstack: Dan)