Att USA lever över sina tillgångar är inget nytt. Det är normaltillstånd att landet visar underskott och läget har varit akut många gånger under 1900-talet. Men aldrig har statsskulden varit så ofattbart stor som nu. Barack Obama skulle behöva genomföra enorma besparingar. Men samtidigt vill han bli omvald och är därför orolig för att stora nedskärningar i den federala budgeten ska bromsa den ekonomiska återhämtningen och lägga smolk i hans återvalskampanjsbägare. Politik är ju, trots allt, politik. Obama är dessutom knappast den förste president som slösat med skattebetalarnas pengar.

I ett land som Sverige, där politikerna snarast tävlar om vem som kan ta bäst hand om ”de offentliga finanserna”, blir USA:s slappa syn på balans mellan utgifter och inkomster svårbegriplig. Runt om i Europa genomför regeringar hårdhänta besparingspaket. I Estland belönades regeringen till och med av väljarna nyligen. I Grekland och Portugal har besparingarna lett till massprotester.

Hur skulle det amerikanska folket reagera? Ingen verkar vilja ta reda på den saken. Varken demokrater eller republikaner vågar. Därmed kommer problemen också att fortsätta. Stackars framtida presidenter som får ärva denna sörja.