Aftonbladet berättar att nederländska myndigheter planerar att förbjuda turister att besöka coffee shops i Amsterdam för att röka på. Detta för att, som tidningen skriver, ”göra Holland till ett hälsosammare och lagligare land”. Prosit. Det fria Amsterdam med både coffee shops och bordeller är på väg att stegvis utplånas.

Enligt Aftonbladet är Nederländerna känt för att ha Europas mest liberala syn på droger. Detta är förvisso sant, landet är känt som det i Sverige. Men det betyder inte att det är sant. Det är förbluffande hur lite som nämns om Portugal när drogpolitik i Europa diskuteras. Landet avkriminaliserade bruk och innehav av all narkotika 2001. Orsaken till den radikala åtgärden var eskalerande problem med missbruk, drogrelaterade sjukdomar, dödsfall och kriminalitet. Den utvärdering som gjorts visar att politiken överlag varit lyckad. Bland annat framgår att:

– Användning av droger bland högstadieelever minskade från 14,1 till 10,6 procent.
– Användning av heroin bland tonåringar sjönk.
– Personer som går på substitutionsbehandling ökade.
– Marijuanabruk bland personer över 15 i Portugal är lägst i hela EU med 10 procent. I USA är siffran för personer över 12 nästan 40 procent och den stiger i Sverige.
– HIV/aids har minskat bland narkotikaanvändare.

Att en avkriminalisering skulle medföra något slags missbruksepidemi stämmer helt enkelt inte. När folkhälsominister Maria Larsson (KD) argumenterar mot en liberalisering av den svenska narkotikapolitiken gör hon det således mot bättre vetande. Hon gör det enbart av prestigeskäl och för att upprätthålla myten om svensk narkotikapolitik som den enda vägens politik. Det är ynkligt att se hur ledande politiker i Sverige fullständigt kan ignorera all forskning som pekar på fördelarna med en avkriminalisering.

Många länder håller på att tänka om. Det så kallade kriget mot narkotikan kan inte vinnas, förbudspolitiken har nått vägs ände. Frågan är när denna insikt ska nå även svenska beslutsfattare.

Se och ladda ned PDF av Cato institutes rapport om Portugals narkotikapolitik, Drug Decriminalization in Portugal. Lessons for creating fair and successful drug policies.