Två pints är tydligen vad brittiska stridspiloter får dricka före ett anfall.

Om jag befann mig på marken i närheten av britternas utsedda mål skulle jag uppskatta om den informationen inte läckte ut.