”Det senaste tillskottet av myndighetsuppgifter som utarrenderats till affärsdrivande bolag är den statliga bilprovningen. Bilprovningen är en klockren myndighetsuppgift. Bilprovningen får inte misstänkas ha något annat intresse än att hålla trafik- och miljöfarliga bilar från våra vägar. Hos en affärsdrivande bilprovning däremot kan jag lätt föreställa mig en rad konkurrerande intressen, exempelvis intresset att locka till sig så många kunder som möjligt, förslagsvis med erbjudanden om bättre och snabbare och rentav billigare bilprovning, vilket inte nödvändigtvis är ett myndighetsintresse. Myndighetsintresset i bilprovningen kräver likformighet och likabehandling, inte konkurrens och valfrihet.”

Socialisten Göran Rosenberg går till angrepp mot det han betraktar som en privatiseringsvåg i Sverige. Hans öststatssocialistiska inställning att bilprovning av nödvändighet måste bedrivas i ett statligt monopol för att säkerhet och kvalitet ska kunna garanteras får mig att undra hur Rosenberg ser på övrig affärsverksamhet i det moderna Sverige.

Visst är det viktigt med en bra bilprovning. Men är det inte lika viktigt med kvalitetssäkrade verkstäder? Det är ju trots allt till dem vi lämnar bilen om det är något fel på den. Bilprovningen besöker vi bara en gång per år. Vill då inte Rosenberg förstatliga landets alla verkstäder för att säkerställa att kvaliteten inte tummas på till följd av ”en rad konkurrerande intressen”. En privatägd verkstad vill ju gå med vinst. Vad säger Rosenberg om landets skolor och dagis? Barnen är ju som bekant det viktigaste vi har. För att inte tala om matbutikerna! Hur kan vi egentligen tillåta att privata näringsidkare säljer mat till oss i syfte att göra vinst på något så livsnödvändigt som föda?

Exemplen kan göras otaliga. När jag kom hem efter att ha köpt lösgodis i en kiosk häromveckan fann jag till min förskräckelse att godiset var alldeles hårt. Det skulle aldrig ha inträffat i ett statligt godismonopol där det saknas vinstintresse.

Det är underhållande att följa den nostalgiska vänsterns kval över ett samhälle som förändrats och blivit något helt annat än vad den socialistiska utopin lovade. Det roliga är att de alltid har fel men inget lär. Ingen förutom ett halvdussin inom sektvänstern vill i dag återreglera televisionen och förbjuda allt TV-utbud frånsett en eller två statliga kanaler. Ingen ifrågasätter i dag beslutet att låta föräldrar välja skola åt sina barn. Och jag gissar att motståndet mot avregleringen av apoteksmarknaden redan har börjat avta. Men vänstern var emot allt detta (och mycket mer) när besluten fattades. Alltid med argumentet att marknaden måste hållas borta från sådant som är viktigt. Att politiken måste ta ansvaret och garantera medborgarna den trygghet som marknaden aldrig kan lova. Dit hör även Bilprovningen i Göran Rosenbergs värld. Redan om några år kommer de flesta att tycka att han är en stolle. Vissa av oss tycker det redan nu.