Tortyrförespråkare i USA och på andra håll har hävdat att Usama bin Ladins gömställe avslöjades tack vare att fångar på Guantánamobasen utsattes för ”särskilda förhörsmetoder”, det vill säga tortyr. Alltså var det rätt.

Logiken tycks densamma som i de flesta krig: extraordinära situationer (vilket krig alltid är för de inblandade) kräver extraordinära åtgärder. Kort sagt kan man legitimera vilken skit som helst när stora värden som ”frihet”, ”demokrati” eller ”den kristna civilisationen” anses stå på spel.

bin Ladin är död. Nu får USA av pakistanska myndigheter rätt att förhöra bin Ladins fruar. Eftersom högt uppsatta al-Qaidaledare fortfarande är på fri fot måste frågan ställas om USA planerar att skendränka även bin Ladins änkor för att få ut viktig information?

I frihetens tjänst.