”Jag är emot förbud. Det måste vara vuxna människor som fattar beslut om man ska bruka en produkt eller inte.”

Handelsminister Ewa Björling har så rätt. Men hennes uttalande gäller förstås bara snuset, som Sverige slåss i EU för att bevara. När det gäller andra droger upphör plötsligt vår rätt att som vuxna människor fatta beslut om man ska bruka eller produkt eller inte…