Minns vad de jävlarna är kapabla till. Och minns vad alla som tror på demokrati kan åstadkomma tillsammans.

Minns den 4 juni.