Att den bejerotska synen på narkotika är hopplöst efterbliven har stått klart för många i decennier. Ändå är den fortfarande vägledande för den svenska narkotikapolitiken. Omvärlden håller på att vakna upp och inse att ”kriget mot narkotikan” inte kan vinnas. I Sverige är tecknen på en förändring dock få.

Organisationen Avaaz, vars panel består av bland andra Kofi Annan, vill se en legalisering av viss narkotika och en avkriminalisering av bruk. Det är inte första gången några av världens ledare kräver en förändring i synen på narkotika. Dessvärre har en stor bromskloss hela tiden varit USA, landet som spärrar in en procent av sin befolkning, varav de flesta sitter för narkotikabrott.

I Europa är det emellertid alltmer klart att det är Sverige som är det svarta fåret, extremistlandet, i det här sammanhanget. Här idiotförklaras i princip den som över huvud taget har mage att ifrågasätta den konsensus som anses råda. Folkhälsominister Maria Larsson representerar en regering vars narkotikapolitiska hållning är hopplöst förlegad, som inte har lärt ett dugg av tidigare misstag och vägrar ta in argument för en mer liberal hållning i frågan. Och folkpartister som Johan Pehrson vill se narkotikahundar på högstadieskolor. Ändå röker fler och fler gräs. Sverige har trots sin strikta narkotikalagstiftning faktiskt blivit självförsörjande på cannabis.

Det är förbluffande. Vi vet att nolltoleranspolitiken inte fungerar. Den är dessutom orättfärdig på flera vis. Den inte bara kränker människor genom systematiska kontroller i form av urinprover av tillnyktrande missbrukare och godtyckliga urinprover av vanligt folk på stan, den motverkar sitt syfte och minskar varken lidandet eller missbruket. Vi vet också att skräckpropagandan i skolan får direkt motsatt effekt (se ex. Karlsson, Patrik, Skolbaserad drogundervisning -angreppssätt, påvisade effekter och framtida utmaningar, 2009).

Jag har inte mycket hopp när det gäller den svenska regeringen i denna fråga. Allra störst är motståndet inom Moderaterna, som in i det sista stred mot att införa sprutbyte i Stockholm. Det sitter långt inne att erkänna att decennier av benhård strid mot narkotika har varit fel. Men om vi erbjuder politikerna en utväg genom att med folkhälsopolitiska argument – skadereducering – välja en ny väg, kan vi kanske uppnå en förändring. Och om ledare i andra länder börja tänka om, tänka nytt, kommer det med tiden bli svårt för Sverige att låtsas som om den svenska nolltoleranslinjen är den enda rätta vägen.

Du kan skriva på en petition för en ny drogpolitik här.