Precis som HAX har jag reagerat över den närmast ekande tystnad som sprider sig om EU:s planer på att övervaka europeiska medborgares, företags och organisationers bankkonton och banktransaktioner. På Rapports hemsida debatterar visserligen Piratpartiets Christian Engström och kommissionär Cecilia Malmström. Men Rapportredaktionen har uppenbarligen beslutat inte säga ett ord i TV. Detsamma gäller för övrigt TV4.

Varför? Det handlar knappast om att nyheten är oväsentlig. Inte heller att den inte får plats – det är sedvanlig nyhetstorka just nu. I stället för att rapportera om (ännu en) integritetskränkande åtgärd som kommer att påverka alla EU-medborgare väljer Rapport att lägga tid på nyheten att fler korta semestrar är bättre än en enda lång. Bara så att vi vet.

Inte heller Aftonbladet, Expressen, SvD eller DN skriver om det här. Tänk vad en vettig nyhetsredaktion skulle kunna göra av detta. Ställa Malmström mot väggen. Kalla in bedömare som får diskutera vad det betyder för den personliga integriteten i EU. Få igång en diskussion om hur Sverige påverkas av de beslut som fattas i unionen och möjligen också en större diskussion om det demokratiska underskottet i EU. I stället tiger medierna. Svenska folket får inget veta.

Lika viktigt vad som sägs i media är vad som inte sägs. Här har svensk TV och tidningar tydligen bestämt sig: undvik sådant som kan tolkas som EU-kritiskt. Resultatet är att vi får en journalistkår som självcensurerar sig själv.