”Strategin är smärtsam, men det fungerar och därför kommer staten att fortsätta med sin hårda militära strategi mot knarkkartellerna”, säger Mexikos president Felipe Calderón.

Man kan undra vad som egentligen skulle krävas för att få presidenten att tycka att politiken har misslyckats. 40 000 döda i knarkkriget de senaste åren, omfattande korruption och fullständig laglöshet på sina håll räcker uppenbarligen inte för att tvinga fram en omprövning. I kriget mot narkotikan handlar allt numera om politisk prestige.