Vi har väntat på det, att någon politiker med hänvisning till den anonyme bloggaren Fjordman – som påstås ha inspirerat Anders Behring Breivik till attentaten i Norge – ska kräva att anonymiteten på nätet hävs.

Den här gången är det den tyske inrikesministern Hans-Peter Friedrich som är i farten. Om vi lägger åt sidan det uppenbara i att en bloggare inte rimligen kan rå för om någon tar till sig hans åsikter och sedan förvrider dem, återstår själva kärnfrågan om rätten till anonymitet. Argumentet att alla bloggare ska tvingas ”ta ansvar för sina åsikter” är lite märkligt i detta specifika fall eftersom Fjordman faktiskt har framträtt öppet i norska medier och även uppges samarbeta fullt ut med polisen.

Föreställningen att Internet utgör något slags grogrund för militant extremism tror jag är direkt felaktig. Internet är världens största samlingsplats och en spegling av samhället, därför är det naturligtvis så att även militanta extremister söker sig till varandra. De har samma möjlighet att träffas och diskutera som vilken annan person som helst. Så ska det också vara.

Men vi måste även påminna oss om Internets bästa, ja, dess direkt läkande sidor. På nätet finns nämligen också gott om forum för den som vill prata med andra om sina bekymmer. Nätet är en stor självhjälpsbok. Oavsett om du lider av social fobi, ensamhet, depression, dåligt självförtroende, relationsproblem eller vad det månde vara finns det forum för dig där du, anonymt, kan vädra dina problem, få stöd och råd av andra i samma situation eller bara prata av dig lite. Detta är Internet från dess vackraste sida. Människor du aldrig har träffat i verkliga livet tar sig tid att läsa vad du skriver och själva skriva ett uppmuntrande och konstruktivt svar.

Att ta bort anonymiteten inom bloggosfären skulle vara ett första slag även mot anonymiteten på ovan nämna diskussionsforum – och i förlängningen ett sätt för myndigheterna att ha full kontroll över vad vi gör och skriver på Internet. Personer som inte förstår Internets dynamik och storhet har sedan tidigare, på EU-nivå, framfört liknande förslag. Det skulle vara ett dråpslag för det fria Internet vi älskar – och det skulle göra världen jobbigare och betydligt mer ensam för många människor där ute.