Regeringen har uppdragit åt Högskoleverket att göra en förstudie i syfte att titta närmare på anslagen till lärosätena för forskning och forskarutbildning ur ett jämställdhetsperspektiv, skriver Utbildningsdepartementet i ett pressmeddelande.

Den politiska detaljstyrningen av universitet och högskolor ska minska, är det tänkt. Men regeringen vill samtidigt följa upp hur jämstäldheten påverkas av lärosätenas nyvunna frihet.

Detta luktar lite unket. ”Jämställdhetsperspektiv” brukar vanligtvis vara detsamma som ”inte för många män” eller ”mer genusperspektiv”. Det återstår att se vilken konkret påverkan regeringen vill ha på forskarvärldens könssammansättning – eller vad den forskar om.