Regeringen föreslår att återinförande av förbudet mot tidelag. För att sätta sig in i argumenten för och emot ett sexförbud mellan människa och djur, kan man med fördel ta del av jordbruksminister Eskil Erlandssons famösa show i riksdagens talarstol.

Det komiska i anförandet åsido, har Erlandsson flera viktiga poänger. Ty hur ska man kunna veta om ett djur har lidit av ett sexuellt utnyttjande om inga synliga skador finns? Kan en gris uppleva att den har fått sin sexuella integritet kränkt? Kan en get känna tvång och obehag inför en sexuell invit?

Regeringen vill hoppa över denna bedömning genom att göra all sexuell kontakt mellan människa och djur olaglig. Men det kan inte vara för att det anses skada alla djur, eftersom detta inte alls nödvändigtvis är fallet.

Tidelagsförbudet grundas, som så mycket annan lagstiftning, i äckel. Det anses äckligt att ha sex med djur, helt enkelt. För somliga räcker detta konstaterande för att motivera ett förbud. Utöver detta går det givetvis att resonera kring gränser för hur vi behandlar djuren och kanske till och med att ett förbud kan bli normerande (en riktig favorit inom politiken). Men även om det blir olagligt att sätta på grisen så kommer vi även fortsättningsvis gasa grisar, stycka dem och äta upp dem. Vem blir inte kränkt av en sådan behandling?

Förbudsivrarna kan dock känna sig trygga. Förbudet mot sex med djur kommer inte möta mycket motstånd. Trots att det egentligen är helt onödigt. Moralismen kommer att segra, som vanligt.