Sture Bergwall är friad från alla de åtta mord han tidigare dömts för. Den rättspsykiatriska vården bör däremot fortsätta, slår Socialstyrelsens rättsliga råd fast.

Nu står Bergwall i realiteten inte under någon vård. Han förvaras enbart och har inte erhållit någon vård den senaste tio åren. Men det rättsliga rådet anser är att det inte går att bedöma risken för att Bergwall ska återfalla i brottslighet, en brottslighet som alltså ligger flera decennier bakåt i tiden, så länge han sitter inspärrad.

Rådet säger sig sakna underlag för att kunna göra en ny bedömning, men tycks inte ens har försökt begära in några underlag. Och Säter vill å sin sida inte låta flytta Bergwall till en klinik som inte aktivt deltagit i skapandet av Thomas Quick.

Och så här kan det tydligen fortsätta. Vi har sannolikt många fler snurriga turer att vänta innan Bergwall slutligen släpps fri. När nu det sker.