Att avkriminalisering och legalisering är två bra verktyg för att bekämpa kriminella narkotikaligor och gäng är en självklarhet. I Sverige är frågan, till följd av decennier av propaganda och ett fortfarande infantilt debattklimat, tämligen död. Men i stora delar av övriga Europa och även Latinamerika är öppenheten större.

I Köpenhamn förbereder politikerna en egen försäljning av cannabis – på prov. Överborgmästaren Frank Jensen, som när han var justitieminister motsatte sig en legalisering, ser det hela som ett sätt att ta brödet ur munnen på de kriminella gängen.

Det är egentligen ganska typiskt. I just fallet Christiania fungerade handeln så länge den tilläts existera på sina egna villkor. Den speciella stadsdelen skötte sig själv och det var egentligen bara moralism och allmän politisk inskränkthet som gjorde att politikerna beslöt slå till. Uppenbarligen i tron att tillslag skulle få bort drogerna.

Det fungerade förstås inte. Försäljningen fortsatte. Att det finns politiker som har tänkt om är behjärtansvärt. Men att staden som sådan, under politisk kontroll, ska tillhandahålla cannabis är nog inte en så strålande idé.

Avkriminalisera och låt privata handlare sköta försäljningen på en vit och öppen marknad i stället. De flesta kommer föredra att köpa sitt röka i en seriös butik än av Lasse på hörnet. Politikerna borde helt hålla sig borta när drogen väl avkriminaliserats.


Tipstack: Markus Berglund