Klyftorna ökar med jobbskatteavdraget, basunerar statsradion ut. Det är en sedvanlig vänstervinkel på regeringens skattesänkningar för den del av befolkningen som arbetar.

Pensionärerna är arga på regeringen för att de som arbetar har fått lägre skatt. De var inte arga på den socialdemokratiska regeringen när skatten höjdes för alla grupper. De betalade lika hög skatt då som i dag. Skillnaden är att andra har fått skatten sänkt. Däri ligger orättvisan, enligt pensionärsorganisationerna.

En annan grupp som kan tänkas vara missnöjd med jobbskatteavdragets konstruktion är de som är föräldralediga. En mamma uttalar sig i Sveriges Radio:

”Man får lite redan som det är. Det är inte många tusen man får ut i mammapenning så det är ju väldigt hårt. Jag skulle ju hellre haft mer pengar. Så jag tycker att det är lite dåligt, för jag jobbar ju annars liksom och det är ju bara den här perioden. Jag tycker att det ska vara lika i skatt.” 

Ja, livet är hårt för barnfamiljer i Sverige. Eller inte. Vi har barnbidrag, bostadsbidrag, föräldrapenning, flerbarnstillägg, ersättning vid vård av sjukt barn. Det sistnämnda har till och med blivit ett verb i svenska språket – att vabba. I väldigt få länder i världen är det lika förmånligt och tryggt att bli förälder som i Sverige. Det verkar finnas en uppfattning hos många att samhället måste kompensera föräldrar fullt ut för det lidande de utstår när de får barn.

Visst. Jag tycker också att pensionärerna borde få lägre skatt. Skatterna borde sänkas mer för alla grupper i samhället, rakt av. Men att klaga på att den arbetande befolkningen får mer pengar att röra sig med, ja det kan bara den som inte själv arbetar göra.