Med ett år kvar till riksdagsvalet leder den rödgröna oppositionen. Det kan alltså bli regeringsskifte nästa år. Vi vet redan nu vilka frågor som kommer att dominera valrörelsen. Det är samma frågor som alltid gör det – jobben, skolan och vården.

Trots att vi tack vare Edward Snowdens avslöjanden fått bevis för att vi är precis så övervakade som många av oss misstänkt, och att FRA dessutom är en nyckelspelare i att upprätthålla denna övervakning, har integritetsfrågorna inte satt sig på den politiska agendan.

Regeringen duckar för frågorna, tycker att det är jobbigt när de ställs. Oppositionen har i form av Miljöpartiet och Vänsterpartiet pliktskyldigt protesterat medan Socialdemokraterna kommit ut som FRA-kramare. Och Sverigedemokraterna, ja de ville ju ha en längre lagring av data än datalagringsdirektivet påbjöd. Det finns sålunda ingen samlad kraft som vill ha upp de här frågorna i debattprogram, i riksdagsdebatter eller i nyhetsstudior.

Att inget av riksdagspartierna är intresserat av frågor som rör människors personliga integritet är förstås förfärande. Delvis kan det förklaras med en aningslös bild av Sverige som ett land byggt på solida lagar, där övergrepp inte sker och där allt ordnar sig bara det beslutas om i folkvalda församlingar.

Carl Bildt gav uttryck för en sådan uppfattning när han nyligen hävdade att uppgifterna att Siun kritiserat FRA för att ha överträtt sina befogenheter var ett tecken på att ”kontrollstationerna” fungerade väl. Försvarsministern är inne på samma linje och tillägger att hon förutsätter att myndigheten följer lagen. Inga tankar om huruvida det kan vara besvärande att FRA de facto bryter mot lagen.

Ett parti kommer givetvis att strida för integriteten i valet 2014. Men Piratpartiet kan inte göra hela jobbet självt. Fler behöver engagera sig. Det finns rimligen gott om personer i ungdomsförbunden som bryr sig om den personliga integriteten, men de är pinsamt tysta (karriärister kan inte bråka).

Tanken slår mig. Det kanske bara är vi – ett litet politiskt parti och ett mindre antal politiskt hemlösa individer – som strider för en rättsstat, för fri information, för alla människors rätt till ett privatliv och för ett samhälle där människor inte behöver självcensurera sig själva för att undvika att bli misstänkliggjorda.

Jag behöver nog en öl för att dränka den tanken.

Läs även:
HAX, Anna Troberg