Extremfeministers manshat är välkänt. Det är besvärande för radikal- och statsfeminister, som vill se sig som moderata jämställdhetsivrare, att bli hopkopplade med galna manshatare. Men efter en tid av lugn tenderar fasaden att rämna med jämna mellanrum och mitt i dagens ljus ser vi vilka slags människor som kallar sig feminister.

Som nu. Sveriges Kvinnolobby lade upp en tweet med en uppmaning om att det var ”dags för klippa kuken”. Satir, hävdas det.

Tweeten plockades bort efter att den uppmärksammats och kallades på en direkt fråga ”förkastlig”. Frågan är dock hur den alls kunde läggas upp från första början. Intresset från medierna har varit obefintligt (om det gällt ett övertramp från en sverigedemokrat kan vi räkna med att medierna varit på hugget).

Sveriges Kvinnolobby har nu ”sett över rutinerna”. Men vilka rutiner behövs för att inte lägga upp uppmaningar att klippa könsorganet av män? Alla utom Sveriges Kvinnolobby har tydligen sådana rutiner på plats.

Det som förbryllar är hur ett dylikt tilltag, adderat till teateruppsättningar av SCUM-manifestet och påståendet att ”män våldtar” och förtrycker kvinnor som grupp, kan vara så oproblematiska i dagens Sverige. Sedan blir somliga förvånade när vissa män blir heligt förbannade. Det var ju bara på skoj alltihop. Eller…?

Läs även:
Ekvalist, En stilla undran, Kimhza Bremers Bodega, Toklandet

Klippa kuken-tweeten ingår i en serie 
av bilder på Sveriges Kvinnolobbys Twitter.