I dag invigdes frihandelszonen i Shanghai, eller Kinas (Shanghai) testområde för frihandel, som det kallas (中国(上海)自由贸易试验区).

Det finns en rad olika synpunkter på detta, och vilka effekter det kommer att få. Allmänt ses det som det viktigaste reformsteget sedan Deng Xiaoping lät öppna en särskild ekonomisk frizon i Shenzhen 1980. Men det finns också förhoppningar om att detta ska innebära mer än en alltmer öppen kinesisk ekonomi. Kanske i förlängningen… demokrati?

Håll inte andan i väntan på det. Ett positivt tecken var South China Morning Posts uppgifter (från en anonym källa) att även Facebook och Twitter kommer att tillåtas i frizonen. Men de har nu tillbakavisats av partiorganet Folkets Dagblad (人民日报) – dock för att sedan tas bort. Det förefaller svårt att få någon klarhet i detta just nu, vilket är rätt typiskt för hur informationsspridningen går till i Kina.

En rimlig förhoppning är ändå att testområdet i Shanghai är en början på något större. Efter Dengs reformer gick klockan inte att vrida tillbaka. I bästa fall kan vi i framtiden se tillbaka på detta nya projekt med samma slutsatser. Men det kan förstås även sluta i ett stort ingenting.