Datumet den 11 september kommer alltid att vara förknippat med attackerna som förändrade världen.

Att påstå att attackerna den 11 september 2001 utgör en vändpunkt för den politiska utvecklingen i världen är ingen överdrift. Vi lever nu i en värld som är helt och hållet präglad av det som hände i New York och Washington den där dagen – och av de amerikanska reaktionerna på det. George W Bush beskrev det som ”gloves off”. Västvärldens regeringar har inte tagit på sig handskarna sedan dess.

Det öppna samhället som politiker i västvärlden sade sig vilja försvara efter terroristattackerna har de nu mycket målmedvetet monterat ned. Det finns en känsla av hopplöshet i faktumet att regeringsskiften inte tycks spela någon roll. Det räcker inte att sparka ut en regering eller president för att vända denna utveckling. Det behövs ett uppvaknande hos allmänheten i hela världen. Men om inte ens de avslöjanden som Edward Snowden ansvarat för räcker, vad är det då som krävs?

Att vara en laglydig medborgare är inte längre en garant för att få leva i fred. Vi kontrolleras i dag minutiöst när vi ska flyga. Vår epost kan läsas av underrättelsemyndigheter. Vilka vi ringer och när registreras och lagras utan minsta brottsmisstanke. Och de IT-giganter åt vilka vi anförtror våra digitala liv har visat sig servera sina kunder på ett fat.

Kort sagt är vanliga hederliga människor ständigt misstänkliggjorda av myndigheter och politiker som jagar ”terrorister”. Statens enorma makt är inte bara oproportionerlig vägd mot de små risker terrorism utgör för oss i väst – den är direkt farlig. Även om någon mot förmodan tror dagens politiker om gott kan vi inte veta vilken regering vi har om tio eller femton år, och vad den kan tänkas göra med de utökade befogenheter den fått.

De minnesstunder för 11 septemberattackernas offer som hållits i dag kunde lika gärna ha hållits för det öppna, demokratiska samhälle som i praktiken dog där och då. Ty om nu terroristerna, som USA hävdat, genomförde attackerna för att de hatar friheten – ja, då har de faktiskt vunnit.