Den svenska arbetsmarknaden fragmenteras och blir alltmer otillgänglig för vissa grupper.

Under de senaste tio åren har antalet arbetslösa ökat med 106 000. Enligt Arbetsförmedlingen var 103 000 av dem över 55 år, lågutbildade, hade utomeuropeiskt ursprung eller hade en funktionsnedsättning. Det är dessa grupper som kommer att bli slagträn i nästa års valrörelse om jobben.

Det har skapats ett insider- och oustsidersystem på svensk arbetsmarknad. Det är svårt att komma in, men varmt och tryggt för den som befinner sig på insidan.

Socialdemokraterna har tillsammans med sina tidigare stödpartier slagits för att bevara detta system och i stället beskyllt arbetsgivarna för diskriminering. Nu är det Moderaterna som sätter stopp – såväl för förändringar av las till att konkurrensutsätta Arbetsförmedlingen, en myndighet som bevisligen fungerar oerhört dåligt.

Oavsett vilket block som vinner valet tyder lite på att vi kommer se några förändringar som underlättar för de grupper som i dag står längst från arbetsmarknaden. Det lär tvärtom bli ännu värre. Situationen förvärras dessutom av faktumet att hyresbostadsmarknaden har kollapsat i Sveriges största stad. Och inget arbete är detsamma som ingen bostad.

Vi kan räkna med att ännu fler fullt friska och arbetsföra människor kommer ringa till Socialtjänsten om hjälp framöver.