Förvaltningsrätten i Falun fattade det enda rimliga beslutet när den i går beslöt uppdra åt Rättsmedicinalverket i Göteborg, en helt oberoende part, att göra en bedömning av Sture Bergwalls psykiska hälsa. Det blir den första utredningen på 22 år.

Innan den 16 december ska utredningen vara klar. Då kommer Förvaltningsrätten få fallet på sitt bord igen, men sannolikt med en något annorlunda rekommendation. Beslutet att kräva en ny utredning var rimligt.

Men varför Bergwall under denna tid ska sitta inspärrad på just den klinik som bedrivit experimentella terapeutiska tekniker på honom är mer svårbegripligt. Det hade varit önskvärt att Bergwall flyttades till en annan klinik under tiden som utredningen ska göras.

I bästa fall är Bergwall fri till jul och vi kan lämna åtminstone den delen som handlar om att släppa ut en person som felaktigt dömts för åtta mord åt sidan. Fallet Quick är dock ett långt ifrån avslutat kapitel.