Mäns våld mot kvinnor. Den frasen hör vi nästan dagligen i den svenska debatten. Varför slår män kvinnor? Vad kan göras åt problemet? Behöver vi mer genuspedagogik i förskolan? 

En undersökning gjord av Sahlgrenska akademien i Göteborg visar dock att det är lika vanligt att män blir slagna av sina kvinnor som tvärtom. I studien har 1 400 heterosexuella män och kvinnor i åldrarna 18 till 65 år deltagit. 8 procent av kvinnorna säger sig ha blivit utsatta för våld, en förfärande hög siffra. För gruppen män är siffran emellertid 8-11 procent.

Ett överraskande resultat, tycker nog många. Inte minst givet hur den svenska debatten ser ut där män som grupp ständigt misstänkliggörs och skuldbeläggs för de brott som en liten minoritet män begår. Två saker kan nu tänkas hända: nyheten tigs ihjäl, alternativt bagatelliseras eller förminskas eftersom den inte passar in i den könsmaktsteoretiska diskurs som råder i Sverige.

”[Enkäten] visar att det finns män som är rejält utsatta, även för systematiskt våld och som väljer att inte försvara sig. Många män har svårt att slå tillbaka för att det är större risk att man ska tro på vad hon säger.” 

Enligt studien är våldets karaktär inte detsamma – kvinnor utsätts för grövre våld medan män får utstå örfilar, knuffar och kastade föremål. Intressant är också att många som slår sin partner själva uppger sig vara utsatta för våld. Det tycks alltså ofta röra sig om partners som misshandlar varandra. Det är väldigt sällan problematiken diskuteras ur det perspektivet.

Det är alltså frågan om en enskild studie och resultaten ska därför tas med viss försiktighet. Det behövs mer forskning på området innan vi kan dra några säkra slutsatser av hur våldsutsatta män är i heterosexuella parrelationer. Men enligt Gunilla Krantz, professor i medicin vid Sahlgrenska, överensstämmer dessa resultat väl med utländska studier.

Det finns få företeelser som väcker så starka känslor hos oss som när en stark man ger sig på en kvinna. För de allra flesta män än det helt otänkbart att lyfta sin hand mot en kvinna. Detta utnyttjas säkerligen av de kvinnor som slår sina män. Våldsutsatta skäms ofta för vad de utsätts för. Men vi behöver prata om att även män misshandlas och att det verkar vara vanligare än vi tror att par misshandlar varandra.

Studien Metro hänvisar till är Men’s and women’s exposure and perpetration of partner violence: an epidemiological study from Sweden. I abstractet hävdas att studien gjorts på 173 män och 251 kvinnor, alltså långt ifrån de 1 400 personer som anges i nyhetsrapporteringen. Någon kanske vet vad som stämmer här?