Äntligen tycks även svensk media ha fått upp ögonen för omfattningen av den övervakning som avslöjats av Edward Snowden. De stora morgon- och kvällstidningarna skriver mer än bara notiser om saken nu. Jag hoppas att bevakningen fortsätter – kopplingen till FRA och Sverige ger förutsättningar för ett fortsatt intresse.

Europeiska toppolitiker har börjat reagera när det nu visat sig att inte bara deras väljare utan också de själva utsatts – enligt uppgift har Merkels telefon avlyssnats sedan 2002 (i så fall sedan innan hon blev förbundskansler).

Mediernas bevakning är välkommen och helt nödvändig för att människor ska få upp ögonen för de övergrepp som staten begår. Utan ett folkligt tryck kan vi aldrig stoppa detta. I USA har det faktiskt hållits en del välbesökta demonstrationer mot massövervakningen, även om amerikanerna verkar strunta ganska högaktningsfullt i att USA övervakar resten av världen. Det är viktigt att det sker reaktioner även på övervakningsstatens hemmaplan.

Enligt The Guardian visar dokument att den brittiska underrättelsetjänsten GCHQ försökt hemlighålla för allmänheten hur pass omfattande övervakningen är. GCHQ ska ha velat undvika en ”skadlig allmän debatt” och länge kämpat mot att tillåta att avlyssnat material används i brottmål eftersom det då skulle bli uppenbart hur mycket material myndigheten samlar in.

I klartext är det alltså så att underrättelsetjänsterna hela tiden har vetat att det de gör inte nödvändigtvis är med lagen överensstämmande och att de därför gjort allt för att förhindra att allmänheten får kännedom om detta. De har helst velat arbeta vidare i det tysta.

Övervakarna står alltså inte själva för vad det gör. Detta är själva motsatsen till demokrati. När medborgarna inte får veta vilka befogenheter myndigheterna har befinner vi oss på ett mycket brant sluttande plan. I praktiken har staten kunnat göra precis som den behagat utan att vi fått veta något om det.

Mot bakgrund av hur mycket allmänheten nu fått veta är det inte så konstigt att NSA-chefen Keith Alexander vill få ett slut på mediernas rapportering. Varje nytt avslöjande – och de börjar bli rätt många nu – är bestickande för en myndighet och en regering som dyrt och heligt har lovat att den inte övervakar och avlyssnar vanliga medborgare och att befogenheterna är nödvändiga för att bekämpa terrorism.

Men ingenting vi fått veta det senaste halvåret har handlat om annat än övervakning och avlyssning av vanliga medborgare och deras folkvalda. Argumentationen är således falsk. Den vilar på en lögn. Övervakningen skulle inte alls behöva vara så omfattande om dess syfte endast var att spåra terrorister. Ty vad har Angela Merkels telefon med antiterrorarbete att göra?

Fler avslöjanden om andra länders samarbete med de amerikanska och brittiska underrättelsetjänsterna är att vänta. Eftersom Sverige utpekats som en nyckelpartner, ”det sjätte ögat”, är det inte osannolikt att en del kommer att handla om FRA. Spänn fast säkerhetsbältet.

Läs även:
HAX, Anna Troberg, Christian Engström
Glenn Greenwald: As Europe erupts over US spying, NSA chief says government must stop media