Det dröjde inte lång tid efter den friande domen i det uppmärksammade målet om flickan i Tensta som enligt egen utsago våldtogs av ett halvdussin pojkar, innan nästa kontroversiella dom landade. Hovrätten sänker skadeståndet för en tjej vars expojkvän lagt ut ett smygfilmat samlag med henne på nätet. Filmen spreds på porrsidor.

Tingsrätten dömde pojken för grovt förtal och att betala ett skadestånd på 130 000 kr. Hovrätten sänker det till 25 000 kr, bland annat med motiveringen att det ”inom inte alltför snäva kretsar av befolkningen blivit alltmer accepterat att vara mycket öppen och utåtriktad avseende sina sexuella vanor.” Detta skulle alltså enligt hovrätten minska kränkningen för den utsatta.

Resonemanget är snurrigt, även om det ändå har visst fog för sig. Utvecklingen går tvivelsutan i denna riktning, allt fler blir öppna med sin sexualitet och nätet är fullt av filmer på vanliga människor som utför olika sorters sexuella aktiviteter. Tanken på att filma ett samlag och göra det tillgängligt för främlingar finner många uppenbarligen eggande. Men det betyder inte att folkflertalet ser det så. Det är svårt att veta vad rätten menar med ”inte alltför snäva kretsar av befolkningen”, men att sprida filmade samlag på nätet är fortfarande inte ett gängse beteende – i synnerhet inte om det saknas samtycke från någon av de inblandade.

Domen har diskuterats i gammelmedia och nyheten delats mycket flitigt i de sociala medierna. Det är positivt att människor engagerar sig i rättsväsendet och gör sin röst hörd. Men det vore ännu roligare om det även skedde i mål som inte har med sex att göra.