En man som nekades praktikplats för att han av religiösa skäl vägrat skaka hand med en kvinna tilldömdes skadestånd. Detta är ett av flera liknande fall, och de reser frågor om religionsfrihetens gränser och den enskildes ansvar att anpassa sig till seder och bruk i landet som vederbörande vistas i.

Alla länder har ett vedertaget sätt att hälsa. I Sverige tar vi i formella sammanhang i hand, medan det har blivit allt vanligare att människor kramas när de träffas privat (även om de inte känner varandra så bra). Att helt frångå handskakningen kan få en rad konsekvenser. Det kan i bästa fall uppfattas som nonchalant eller oartigt, men den som förvägras en hälsning kan också uppleva det nedlåtande, ja faktiskt som en form av mobbning om det sker systematiskt.

Religionsfriheten är viktig, och jag har många gånger försvarat troendes rättigheter. Men det finns fall där dessa rättigheter missbrukas och där övriga samhället förväntas anpassa sig till den religiöses föreställningsvärld och traditioner. Då kan det bli problematiskt.

Alla har naturligtvis rätt att vägra att hälsa på någon. Det är inte olagligt. Och vem som helst kan givetvis starta ett företag där dessa seder råder. Men som nämnts ovan kan det tolkas som oartigt eller i värsta fall diskriminerande om det sker land människor som inte delar denna syn på vad som förväntas av en i en viss social situation.

Sverige är ett land där vi tar i hand när vi hälsar. Detta är naturligtvis en kulturell skapelse som kan förändras över tid (se exempelvis det ständiga kramandet numera), men en enskild person kan inte gärna förvänta sig att hans religiösa övertygelse ska väga tyngst.

Jag hälsar på alla klienter varje gång jag träffar dem, oavsett vad jag tycker om dem eller vad mötet syftar till. Det är ett sätt att visa respekt, att jag ser personen och att vi placera mig själv så nära vederbörande som möjligt, maktförhållandet till trots. Det vore otänkbart att inte hälsa.

Hälsa eller inte hälsa, ta i hand eller inte. Välj själv. Men var också beredd på att ett val baserat på dina egna religiösa föreställningar kan få konsekvenser i ett sekulärt land som Sverige.