I jämställdhetens namn ska fler kvinnor tjänstgöra inom Försvarsmakten och räddningstjänsten. Detta är viktigt för förtroendet hos allmänheten, säger försvarsministern till SVT:s reporter.

Jag måste tillstå att jag inte riktigt förstår resonemanget. Varför skulle jag ha lägre förtroende för brandkåren om brandmannen som räddar mig ur lågorna är man?