Fredrik Reinfeldt ägnade en stor del av sitt jultal åt att prata om människohandel för sexuella ändamål. Talet kunde lika gärna ha varit Margareta Winbergs.

Moderaterna var motståndare till sexköpslagen när den klubbades av riksdagen 1998. I dag låter det helt annorlunda. Den moderata justitieministern Beatrice Ask såg till att lagen skärptes för några år sedan. Nu vill Reinfeldt gå ännu längre.

Försvaret av sexköpslagen är i hög grad emotionellt. Lagens försvarare vill väcka äckelkänslor runt sexköp och upprätthålla bilden av sexsäljaren som ett utnyttjat och hjälplöst offer. Givet hur sexköpsförbudet numera har stöd av samtliga riksdagspartier har denna strategi lyckats väl. Genom att blanda in förfärliga berättelser om människohandel i sexköpsdiskussionen kan det skapas en konsensus kring lagens absoluta nödvändighet.

Det är därför ingen slump att Reinfeldt pratar om 18-20-åriga ”flickor”, om Lilja 4-ever och om människohandlare som tjänar fyrahundratusen kronor på ett ungt offers sexuella tjänster. Självständiga sexsäljande entreprenörer har ingen plats i Reinfeldts berättelse.

Statsministern är noggrann med att konsekvent använda ordet ”flickor” och ”unga flickor” som vore det personer i yngre tonåren eller rent av förpubertal ålder. Detta är ett ohederligt sätt att beskriva sexhandeln på, men det känns igen från när radikalfeminister och organisationer som Ecpat ger sig in i debatten och kräver hårdare tag. Det är alltid fråga om ”flickor”.

Sexhandeln domineras emellertid inte av ”unga flickor” utan av vuxna kvinnor. Och det finns inget stöd för att de flesta skulle vara tvingade att sälja sex. Reinfeldt ignorerar detta faktum och nämner hellre luddiga och obekräftade siffror på 400-600 människohandelsoffer i Sverige. En signal för att något måste göras.

Reinfeldt vill skärpa sexköpslagen för att komma åt människohandlare. Men hur tänkte han där? Sexköpslagen förbjuder frivilliga sexöverenskommelser mellan samtyckande vuxna. Att låsa in, misshandla och tvinga någon att sälja sex (för att sedan stjäla inkomsten) var inte lagligt innan sexköpslagen tillkom. Heller.

Statsministern blandar äpplen och päron lika friskt som någonsin första bästa radikalfeminist och kommer därtill på allvar ut som en supermoralist.

”Moderaterna är frihetens parti i Sverige”, säger Reinfeldt. Och frihet är ”makt att bestämma över sitt eget liv”. Det sistnämnda är korrekt. Det är därför tråkigt att Moderaterna vill skärpa en lag som förvägrar människor just detta.