Männen tar ut en allt större andel av föräldrapenningen. Under 2013 var andelen runt 25 procent. ”Det går åt rätt håll”, säger Försäkringskassans familjeekonomiske talesperson.

”Rätt håll” var det, ja. Om statsfeministerna får bestämma ska alla föräldrar givetvis dela helt lika. Helst tvingas till det, alldeles oavsett sin unika familjesituation.

I de familjer där männen i allt högre grad är hemma med barnen tjänar kvinnan ofta bättre än mannen. Således finns det ett ekonomiskt incitament att låta kvinnan jobba. Skälet till att kvinnor i högre utsträckning är föräldralediga har samma orsaker i andra familjer där männen tjänar mer. Och i många fall är uttaget av föräldrapenningen helt enkelt en överenskommelse utifrån vad som passar bäst just då. Människor väljer inte detta utifrån ideologiska förtecken, hur gärna politikerna i detta fall vill tro det.

Idén att föräldrar själva måste få bestämma hur de disponerar tiden mellan barn och arbete står under hårt angrepp i Sverige. Inte bara feministiska partier och debattörer utan även talespersoner hos en av Sveriges största myndigheter talar för att familjer ska välja ”rätt”.

Efter en rödgrön valseger i höst kommer frågan om kvoterad föräldraförsäkring åter bli het.