Edward Snowden hade inte valt att gömma sig i Ryssland om han haft ett annat val. Det hade han inte. Hela västvärlden har krupit för USA och vägrat att lova Snowden skydd. Flygplan har tvingats ned. Ryssland var det enda alternativet i en väldigt pressad situation där hans liv och frihet stod på spel.

Det Snowden har gjort är att avslöja för allmänheten att demokratiska staters underrättelseverksamhet används för att massövervaka vanligt folk. Att kampen mot terrorismen har fått rättsstaten att hamna på glid har vi vetat länge, men att övervakningen av all vår elektroniska kommunikation är så här pass omfattande var en chock för de flesta.

Det har blivit uppenbart att myndigheterna använder alla tänkbara metoder för att komma åt vår kommunikation. Och inte bara det. Våra bankuppgifter skickas till USA och NSA ägnar sig i praktiken åt industrispionage. Den enda part som tjänar på massövervakningen är således den amerikanska regeringen.

Alla har rätt till ett privatliv – i synnerhet den som inte är misstänkt för något brott. Massövervakningen måste upphöra. Synen på vår rätt till personlig integritet måste förändras, och statens befogenheter att samla in information om oss begränsas. De röster som kräver detta är fortfarande förfärande få.

Snowdens uppehållstillstånd i Ryssland går ut i sommar. Något land måste ta emot honom, och det vore att föredra att det var ett demokratiskt pålitligt land. Sverige har en hög svansföring men saknar tyvärr helt trovärdighet i integritetsfrågorna. Den svenska regeringen och riksdagen har inte bara passivt åsett utvecklingen av ett globalt övervakningssamhälle utan aktivt bidragit till det.

Det enda rätta vore att ge Edward Snowden asyl. Han har satt sin egen frihet och säkerhet på spel för att avslöja att västvärldens demokratier, i USA:s ledband, gör våld på grundläggande fri- och rättigheter för alla världens människor. Omfattningen av övervakningen är monstruös.

Men de snuskigt nära banden till USA gör Sverige till en otänkbar destination för Snowden. Han kommer heller aldrig att erbjudas asyl här. Som svensk skäms jag över detta, och jag önskar att fler hade vett att göra det. Särskilt de som sitter i riksdag och regering.

Läs även:
HAX