Både Ryssland och Kina har i alla tänkbara sammanhang drivit tesen att ingen utomstående har rätt att blanda sig i ett lands inre angelägenheter. Så motiverades exempelvis motståndet mot att någon fick ingripa mot slaktaren i Damaskus, Bashar al-Assad.

Nu när Ryssland i både bildlig mening och praktisk handling gått över gränsen i Ukraina betyder denna tes om varje lands rätt till självbestämmande plötsligt ingenting för Putin längre. Han vill ”skydda ryska liv”, ganska exakt samma motivering som Hitler använde när han intog Sudetenland.

Kritiken från Kina har uteblivit, men kineserna visade åtminstone i FN:s säkerhetsråd att de inte stöder den ryska aggressionen. Ryssland såg som väntat till att lägga in sitt veto mot den resolution som skulle ha ogiltigförklarat folkomröstningen på Krim. Kina valde att lägga ned sin röst.

Detta får ses som en markering, även om den kinesiska ledning öppet inte har uttalat ett avståndstagande. Det är ändå rimligt att anta att Kina ser på utvecklingen med oro. Den kinesiska ledningen står helt och fullt bakom Ett Kina-policyn (一个中国政策, yī gè Zhōngguó zhèngcè). Det kan således inte ligga i Kinas intresse att stödja utbrytningar av det slag som det nu under farsartade former röstas om på Krim.

Diskussionen leder osökt in på Tibet (西藏) och Xinjiang (新疆). Det ena en provins som omvärlden verkar se som ockuperad mark tillhörande dalai laman, det andra en problemfylld autonom provins med en minoritetsbefolkning som anser sig vara förtryckt av hankineserna.

Med detta som ursäkt har uigurer genomfört en rad massakrer på oskyldiga civila runt om i Kina, nu senast i Kunming (昆明) och Changsha (长沙). Det finns i nuläget skäl att åtminstone överväga om inte den östturkestanska islamiska rörelsen ETIM kan ha något med det mystiska försvinnandet av flyg MH370 att göra, givet planets destination (Beijing) och att huvuddelen av de ombordvarande var kineser.

Vi vet inte vad Kina säger till Ryssland i intima samtal över telefon (NSA kanske vet). Men vi vet att den kinesiska regeringen kommer fortsätta bestrida provinsers rätt att bryta sig fria från Kina och att landet konsekvent motsätter sig militära lösningar i världssamfundet.

Det finns därför goda skäl för Kina att inta en tuffare hållning mot Ryssland om det skulle visa sig att Putins aptit inte är mättad när Krim har blivit ryskt.