Många väljare är skeptiska till EU-samarbetet som det fungerar i dag. Det visar en mätning som gjorts av Ipsos. Bara 18 procent av de svarande tycker att utvecklingen går i rätt riktning.

Siffrorna skulle kunna tolkas som att det i Sverige finns en utbredd och väldigt sund EU-skepsis. Att människor har ledsnat på detta elitens superstatsprojekt bortom demokratisk kontroll. Men det mätningen framför allt visar är att väljarna har väldigt liten koll på vad EU är och vad som sker i unionens namn.

Drygt 4 av 10 svarande svarade ”vet ej” eller tyckte ”varken eller” på frågan om utvecklingen i EU går åt rätt håll. Det är inte förvånande. EU-debatten på hemmaplan är i bästa fall infantil. Svenska mediers usla EU-bevakning har knappast hjälpt till att skapa en tydlig bild av hur unionen fungerar. EU är mycket mer än bara toppmöten. Men så länge debattnivån aldrig lyfts och så länge svenska journalister inte orkar granska EU, kommer ointresset och okunskapen att förbli hög hos gemene man.

Bland de som ändå svarade att utvecklingen går åt fel håll var det maktförskjutningen och ekonomin som var de vanligaste orsakerna till skepsisen.

Just maktförskjutningen är något vi måste prata mer om. Alla ”vet” att mycket elände kommer från EU och att Sverige ”måste” följa de direktiv som beslutas om på EU-nivå. Men hur pass stor del av svensk lagstiftning som härrör från EU, är det nog få som vet.

I den kommande valrörelsen kommer vi få höra de gamla vanliga flosklerna från partier som gör allt för att överföra makt till EU till vardags men tycker att det passar att låta lite EU-kritisk vart femte år.

Det är en tragisk teater. Som väljare och medborgare borde vi kunna kräva lite mer än så av personer som söker vårt förtroende. Men räkna med att de mest EU-fanatiska politikerna kommer att gå ut med parollen ”ett smalare men vassare EU” den här gången också.