Beatrice Ask har varit fåordig om vad EU-domstolens utslag om datalagringsdirektivet betyder för den svenska lagstiftningen.

Nu tillsätts en utredning. Uppdraget är tvådelat: det första går ut på att ”se över hur de svenska reglerna förhåller sig till de brister i direktivet som EU-domstolen har lyft fram”, det vill säga om svensk lagstiftning är laglig. Utredare blir Sten Heckscher, f.d. rikspolischef och ordförande i Högsta förvaltningsdomstolen. Resultatet av detta uppdrag ska redovisas om sex veckor – alltså kort efter EU-valet.

Det andra uppdraget går ut på att föreslå förändringar som utredaren finner lämpliga för att stärka skyddet för den personliga integriteten. Resultatet av denna del ska presentera den 1 oktober, det vill säga två veckor efter riksdagsvalet.

Man kan nästan tro att regeringen försöker undvika övervakningsfrågorna i valen…