Sverige är en stor biståndsgivare. Politikerna har beslutat att minst 1 procent av BNP ska gå till bistånd. Folkpartiet är det alliansparti som försvarar enprocentsmålet mest helhjärtat.

Under 2013 var det bara Norge som gav bort en större procentandel av BNP – 1,07 procent mot Sveriges 1,02. I konkreta pengar var dock Sverige mer givmilt. 38 miljarder kronor, nästan en hel försvarsbudget, gick till bistånd.  

Ingen frågar vad pengarna går till. Ingen tycks intresserad av målstyrning. Viktigast är tydligen att vi ger bort mycket pengar, ty så behålls bilden av Sverige som ett tolerant och snällt land runt om i världen.

Jag har inget principiellt emot bistånd. Däremot är jag svårt allergisk mot idén att bistånd är så heligt att politikerna beslutat sätta ett enprocentsmål – utan en uppfattning om vad pengarna ska åstadkomma.

De nästan 40 miljarder som pumpas ut varje år hade förstås kunnat göra bättre nytta på annat håll. Att påstå att Sverige inte har råd att rusta upp försvaret är inte sant – det handlar bara om att politikerna prioriterat annat.

Vi vet i dag att statligt bistånd är ett oerhört ineffektivt sätt att hjälpa länder ur fattigdom. Många av de länder som Sverige skänker bistånd till har varit fattiga i decennier. Oräkneliga miljarder har pumpats in utan att dessa länder vare sig blivit rikare eller mer demokratiska. Däremot har ledargarnityret högst sannolikt fått det bättre, vilket de kan tacka svenska skattebetalare för.

Tyvärr är det bara Sverigedemokraterna i riksdagen som ifrågasätter biståndspolitiken. Liberala debattörer som Fredrik Segerfeldt har skrivit en hel del om det idiotiska biståndet. Det saknas således inte kunskap om dess brister.

Men vem bryr sig om fakta när man har ett enprocentsmål att följa? Viktigast är väl trots allt att man mår bra när man ger?

Biståndstoppen (räknat i mdr kr)
1. USA (205,5)
2. Storbritannien (116,5)
3. Tyskland (91,6)
4. Japan (76,8)
5. Frankrike (74,1)
6. Sverige (38)
7. Norge (36,3)
8. Nederländerna (35,4)
9. Kanada (32)
10. Australien (31,6)

24. Grekland (2,0)

Källa: Gapminder