Att Miljöpartiet glider på en räkmacka i medierna har vi dryftat tidigare. Men det finns fler partier på vänsterkanten som inte granskas, som möts av journalisterna med öppna armar, snälla frågor och massor av gratisreklam.

Feministiskt initiativ målar upp ett samhälle där kvinnor är systematiskt förtryckta, och där män är förtryckare. Därför, anser de, måste feminismen in på samhällets alla nivåer. Vi ska fostras i feministisk ideologi.

Fi ställer på sin hemsida frågan om partiet är ett enfrågeparti och besvarar den föga förvånande med ett nej. Men Fi är ett parti som tar feminismen in på alla tänkbara och otänkbara områden. Detta skapar en likriktning som snuddar vid den ordning som finns i diktaturer där den ”sanna läran” ska predikas på samhällets alla nivåer och institutioner.

Det börjar alltid i skolan. Där vill Fi ha ett ”obligatoriskt könsmakts-, funktionalitets-, hbtq-, och antirasistiskt perspektiv” samt ”inslag av normkritisk pedagogik”. Givetvis ska även feministiskt självförsvar läras ut i skolan. Jag får lätta Nordkorea-vibbar av detta. Men det är bara början.

Medan Alliansen och oppositionen anklagar varandra för ofinansierade skattesänkningar eller reformer kan Fi stå vid sidan om och lova allt till alla. Vi hittar förslag på max 20 elever i varje klass, sex timmars arbetsdag, rätt till heltid, allas rätt till ett tryggt boende under livets alla skeden, allas rätt till ett arbete. Och mycket annat.

Mest framträdande är som sagt hur det feministiska jämställdhetsperspektivet skär genom alla politikområden. Fi är fanatiska och liknar i detta avseende en sekt. Nedan följer några exempel på hur genomgripande det feministiskt perspektivet är.

Detta har vi hört betydligt mindre om i medierna:

Även den ekonomiska politiken ska läggas om
– Alla ekonomiska reformer ”på samtliga politiska nivåer” ska innehålla konsekvenser utifrån ett maktperspektiv.
– BNP-måttet ska även innefatta obetalt hushållsarbete.
– Förbud mot vinster i välfärden.
– Lagen om valfrihet (LOV) avskaffas.
– Ersätt ”patriarkala ekonomiska teorier” med ”ett feministiskt helhetsperspektiv”.
– Ett jämställdhetsperspektiv i statsbudgeten för att komma till rätta med den ”patriarkala struktur” som präglar ekonomin.
– Arbetsmarknadsstatistiken ska ersättas av ”beräkningsgrunder som synliggör kvinnors villkor”.

En feministisk bostadspolitik
– Alla samhällsekonomiska uträkningar ska utgå från ett feministiskt, hbtq-, antirasistiskt, funktionshinders- och miljöperspektiv.
– Kommunala handlingsplaner ska upprättas vid bostadsbyggande utifrån ett kvinnligt trygghetsperspektiv.
– Den patriarkala dominansen i den fysiska samhällsplaneringen ska brytas.
– Allmännyttans hyresnivåer ska baseras på kvinnors ekonomi.
– Alla inblandade i samhällsplanering ska skickas på grundkurs i jämställdhet.

Fi:s säkerhetspolitik får säkert Vladimir Putin att darra
– Nedmontera säkerhetspolitiken och fokusera på våld mot kvinnor.
– Vid avväpningsprocesser efter väpnade konflikter ska lokala kvinnorättsorganisationer vara en del av processen.
– Lyfta fram kopplingen mellan kvinnors rätt till den egna kroppen och deras möjlighet att agera som politiska aktörer.

Brott och straff á la Gudrun
– Verksamma inom rättsväsendet ska genomgå en obligatorisk utbildning med könsmakts-, antirasistiskt och hbtq-perspektiv. Dessa kurser ska bli obligatoriska på alla juristutbildningar.
– Kvotering av kvinnor till rättsväsendet.
– Andra straff än fängelse ska prioriteras.
– Polisutbildningen ska omfatta ett könsmakts-, antirasistiskt och normkritiskt perspektiv.

Fi talar om frihet. Men om det är något parti som vill bestämma hur du lever ditt liv, hur ditt barns utbildning ser ut på detaljnivå, hur din högskoleutbildning ser ut, som vill begränsa valfriheten ute i kommunerna diktera hur män och kvinnor ska vara och fostra hela samhället enligt en viss ideologi, är det Fi.

Partiet vill verkligen in och peta i allting för att ”styra rätt”. Fi är i denna mening synnerligen intolerant. Det finns väldigt lite utrymme för andra perspektiv i Feministiskt initiativs idealsamhälle. Partiets ideologi blir till lagstiftning, handlingsplaner och regler på alla tänkbara nivåer. Och vi som inte håller med ska skickas på kurs.

Det finns säkert skäl att återkomma till feministerna innan valet. Men exemplen ovan ger en fingervisning om att Fi är så mycket mer än bara ett parti som slåss för högre löner för kvinnor i offentlig sektor, vilket har blivit mediebilden av partiet.

”Ut med rasisterna, in med feministerna” är Fi:s paroll. Håll alla extremister ute, säger jag.