I en enkätstudie gjord vid Uppsala universitet och publicerad i Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics slås fast att skillnaderna mellan killar och tjejer i porrkonsumtion och sexuella fantasier

Studien gjordes på 800 gymnasister. Den visar bland annat att det inte finns någon skillnad i andelen tjejer och killar som tycker att deras sexuella beteende påverkas mycket av pornografi. Studien kunde inte heller påvisa några skillnader mellan könen avseende sexuella fantasier. Noterbart är att de som tittar på porr är mer positivt inställda till porren än de som inte tittar.

Detta är ganska talande för hela samhällsdebatten om porr. De mest kritiska rösterna, oavsett om det är kristna företrädare eller radikalfeminister, har när det kommer till kritan ofta inte ens sett den ”hårdporr” de så högljutt kritiserar. De har hört talas om den och sedan bildat sig en uppfattning som ofta är skev.

Var tionde svarande tjej uppgav att hon tittade mindre på porr än hon ville. Detta vore intressant att följa upp. Har det med samhälletsnormerna att göra? Handlar det om idén att pornografi är kvinnoförnedrande och att det därför är skamfullt för tjejer och kvinnor att titta på, och njuta av, porr? Inte alls osannolikt.

Var är alla normkritiker när man behöver dem?