Evangelist.

Sifoundersökningen som fastslog att medan mediebevakningen av Moderaterna är övervägande negativ och förhållandet till de röda partierna tämligen neutralt, hyser medierna en påtaglig värme för Miljöpartiet.

I själva verket är mediernas bias gentemot Miljöpartiet så uppenbar och ogenerad att man häpnar, och det har den varit under lång tid. Samtidigt har Alliansen inte riktat sin udd mot MP utan fortsatt att se Socialdemokraterna och Vänsterpartiet som sina ideologiska huvudmotståndare.

En förklaring som lyfts fram är journalistkårens väljarsympatier – närmare hälften röstar på MP. Det är en gigantisk överrepresentation för ett parti som ligger på 10 procent i opinionsmätningarna och aldrig nått så högt i ett val.

En annan förklaring är att MP lyckats oerhört väl med att stå vid sidan om den klassiska rödblå vänster-höger-skalan, som är så viktig i svensk politik, och därmed närmast kommit att betraktas som ”neutrala”. Så länge både regeringen och sossarna får på tafsen kan journalisterna intala sig själva att de gör ett bra jobb.

Jag tror att de två ovanstående förklaringarna samverkar, och att den sistnämnda ursäktar den första. Eftersom Miljöpartiet står lite vid sidan om, eftersom kampen om makten primärt står mellan M och S, är det OK att vara lite snällare mot MP. Det faktum att de är ett miljöparti spelar säkert också in. Det kan väl omöjligt finnas något ont eller illvilligt i ett parti som strider för en bättre miljö?

Mediebevakningen spelar roll. Det kan tyckas att Sverigedemokraterna är immuna mot negativ publicitet – efter alla skandaler borde många väljare ha vänt dem ryggen – men det är värt att betänka hur partiets opinionssiffror hade sett ut om de fått samma frikort som MP. Om varje nyhet om partiet presenterats i rosenskimrande färger. Om grundantagandet om varje förslag var att SD vill alla väl. Det är svårt att tro att det inte skulle ha en effekt.

Medierna krattar manegen för Miljöpartiet i höstens val. Även Reinfeldt har gett MP god draghjälp, kanske i en from förhoppning om att få ett samarbete till stånd ifall något av allianspartierna skulle åka ur riksdagen. Detta kommer inte att ske.

Miljöpartiet är ett skattehöjande, feministiskt och moralistiskt vänsterparti. Det borde således behandlas som ett sådant.