Denna blogg har varit aktiv sedan hösten 2007 och är alltså inne på sitt sjunde helår.

Ämnena har varierat, men ett antal har återkommit frekvent. Det har varit tankar kring övervakning via rätten till personlig integritet, sex och sexhandel via rätten till kroppslig autonomi, kommentarer till aktuella rättsfall (däribland Quickfallet) och tankar om rättssäkerhet.

Inte mycket ekonomi, inte mycket filosofi. Däremot en del vardagsbetraktelser och allmänpolitiska spörsmål. Jag ser också att jag bloggat en del om både migration och jämställdhet på sistone.

Har det blivit för enahanda? Saknas något? Eller borde bloggen kanske ha ett ännu tydligare fokus på ett fåtal frågor, och sortera bort en del annat?

Jag funderar nämligen en del över bloggens framtida inriktning. Om de allmänpolitiska delarna borde tas bort. Om det blivit för mycket feminism. Om en gästbloggare kunde pigga upp (vilket är något jag förhållit mig kallsinnig till hittills).

En sak vet jag i alla fall redan nu: Motpol kommer aldrig att bli en partipolitisk megafon. Helt enkelt eftersom jag aldrig kommer bli det. Men dess innehåll måste jag klura lite på, gärna med er läsare som inspiration.