Magdalena Mattebos studie om ungas förhållande till pornografi, gjord på 900 gymnasister, är intressant. Hon undersökte konsumtionen av pornografi i relation till sexuella erfarenheter, livsstil, hälsa och syn på sexualitet.

I den första studien (som sedan följdes upp två år senare i en longitudinell studie) deltog 477 killar och 400 tjejer, 16 år gamla. 96 procent av killarna och drygt hälften av tjejerna sade att de någon gång tittat på pornografi. Även om killarna tenderade att titta mer frekvent på porr än tjejerna, fanns få skillnader i sexuella fantasier, syn på och inspiration från pornografin mellan de två grupperna.

Bland frekventa konsumenter var det vanligare att inspireras av porren i sitt sexliv, vilket förefaller ganska naturligt. Men sett över båda könsgrupperna var andelen som testat något i verkliga livet som de inspirerats av inom porren identisk – en tredjedel. Föga förvånande var de som konsumerade porr mer positivt inställda till porren än de som inte gjorde det.

Den svenska diskursen är väldigt negativ till pornografi. Medierapporteringens defaultläge är att beskriva negativa konsekvenser av pornografi – antingen för deltagarna eller för konsumenterna. Eller allra helst båda grupperna. Och inte sällan är det personer som själva inte har sett porr i någon större utsträckning – eller endast nöjt sig med att titta på lite amerikansk mainstreamporr – som sågar all porr.

Även Mattebo lyfter in negativa effekter av porren, däribland ”genusstereotypa könsroller” och ”råare sexualitet med prestationsångest som följd”. Hon pekar på att högkonsumenter av porr också rapporterade alkoholbruk, kompissex, fetma och mer tid framför datorn.

Men som vi vet behöver korrelation inte nödvändigtvis säga något om kausalitet. På vilket sätt kompissex skulle vara något negativt är dessutom oklart. En högre andel högkonsumenter tittade på våldspornografi och BDSM. Men ”våldspornografi” definieras inte i studien, vilket gör uppgiften tämligen meningslös.

Att hela 72 procent av de svarande tjejerna tyckte att porr var bra att använda för att onanera komplicerar onekligen mediebilden av porren som kvinnoförnedrande och behovet av ett slags jämställd ”feministisk” porr som ett alternativ för kvinnor. Samtidigt tyckte 62 procent av tjejerna att porren är kvinnoförnedrande, vilket kan tyckas lite besynnerligt.

Men kanske är det så enkelt att dessa tjejer har förstått att pornografi är en fantasi, en lek med lustar och känslor. Inte en manual eller spegling av verkligheten. Då blir det fullt möjligt att finna det som sker på skärmen sexuellt upphetsande och samtidigt ha invändningar mot delar av innehållet på ett annat plan.

I tidigare studier på 18-åringar i de nordiska länderna uppgav 99 procent av killarna och 86 procent av tjejerna att de tittat på pornografi. Där uttryckte tjejer att en positiv aspekt av pornografi är att personer med sexuella problem kan få hjälp av porren, att alla har rätt till sexuell tillfredsställelse och att porr även kan fungera som såväl informations- som inspirationskälla.

Jag tror att det är så vi framför allt ska se på porren. Inte som en skadlig företeelse som måste bekämpas utan som ett för många positivt, frigörande och inspirerande verktyg. 

I studien påpekas att det i gruppen med frekvent porrkonsumtion (framför allt killar) också kunde noteras hälsoproblem av olika slag. Porr kan, precis som allting annat, missbrukas. Men den mediala bilden behöver anpassas till vad forskningen säger och hur det faktiskt förhåller sig. Att tjejer i hög grad tittar på porr och gillar det är inte en bild vi ser särskilt ofta.

En not i sammanhanget: 72 procent av de svarande svenska gymnasietjejerna tycker alltså att porr är bra att använda i onanisyfte. Samtidigt är Feministiskt initiativ, som vill minska spridningen av porr och även diskuterar ett förbud, mycket framgångsrika i skolvalen i just dessa ålderskategorier.

Det väcker en del frågor kring generaliserbarheten, men i detta fall tror jag faktiskt att det handlar mer om att många som säger sig sympatisera med Fi faktiskt inte vet vad partiet står för. De lär bli varse innan september.

Tidigare bloggat:
Killar tittar på porr – tjejer önskar att de tittade mer

Läs även:
Magdalena Mattebos studie (PDF)