”Kommer digitalåldern att leda oss mot den individuella befrielse och politiska frihet som internet har en unik möjlighet att realisera? Eller kommer den att ge oss ett samhälle som präglas av ständig övervakning och kontroll – strängare än någon av historiens tyranner hade kunnat drömma om? Just nu är båda alternativen möjliga. Det är vårt agerande som bestämmer utgången.”

Glenn Greenwald i nya boken Storebror ser dig.